HELLO!!!

Lean here from Dubai, UAE.

100% Filipino, Proud Pinoy!

Baguio and Manila ang pinanggalingan ko sa Pilipinas.

Regards to everyone!